Bedrijvenplek.nl

Informatie voor en door bedrijven

Welkom op bedrijvenplek.nl

Informatie voor en door bedrijven

Bedrijvenplek.nl geeft een indruk van een indeling van diverse soorten bedrijven met hun specifieke kenmerken.

Er is een groot onderscheid in commerciële en niet-commerciële bedrijven. Bij commerciële organisaties (profit organisaties) is er sprake van een ondernemingen die risico's lopen en waar het streven naar winst noodzakelijk is voor het voortbestaan. Bij niet-commerciële organisaties (non-profit organisaties) is dit winststreven niet het eerste doel. Bedrijvenplek.nl is momenteel nog in aanbouw.

En als u contact wilt opnemen, klikt u gewoon op contact.

Bedrijvenplek.nl - profit organisaties

Profit en Non-profit

Profit organisaties

Bedrijven die erop gericht zijn om winst te maken zullen er alles aan doen om hun klanten op een zo efficiënt mogelijke manier te bereiken en hun producten en diensten aan de man te brengen. Steeds meer wordt er ook rekening gehouden met de meerwaarde of kosten voor mens, maatschappij en de omgeving (m.a.w. duurzaam ondernemen).

Een bedrijf dat gericht is op het maken van winst wordt veelal een onderneming genoemd.

Bedrijvenplek.nl - non-profit organisaties

 

Non-profit organisaties

Deze organisaties zijn niet is gericht op winst, maar op het helpen van mensen of op het streven naar een bepaald doel. Het doel van het bedrijf dient te worden gezocht in een nut of welzijn van (een bepaald deel van) de bevolking.

De doelstelling van een non-profitorganisatie allgifts bankstel aaltjes tegen slakken is de ondersteuning van private of publieke aangelegenheden voor niet-commerciële, vaak maatschappelijke doeleinden. Bedrijven drinkwater antivries, bedrijvenplek antivries boot. Dit kan gaan over een grote variatie aan zaken, zoals kunst, educatie, politiek, onderzoek of ontwikkelingshulp.

Bedrijvenplek.nl - winstoogmerk

 

Hoewel de organisaties geen winstoogmerk hebben, hebben zij wel inkomsten nodig. Deze zijn over het algemeen afkomstig uit subsidies, giften en eigen inkomsten. Deze eigen inkomsten kunnen voorkomen uit acties Betaalbare domotica - Domotica voor jou en bijdrage van "klanten" aan de gemaakte kosten, of contributies van leden. Non-profitorganisaties die gesubsidieerd zijn door de overheid worden ook door de overheid op kwaliteit gecontroleerd. Als de organisatie niet aan de kwaliteitseisen van de overheid voldoet, kan de subsidie stopgezet worden.

Profit organisaties zijn ook onder andere Port wijnen,  Strandtent hoek van Holland of Taxi Den Haag Schiphol en waardetransport.

Bedrijvenplek.nl - fabricage

Vormen en betrokkenen

Handel en fabricage

Een onderneming die maar één product verhandelt is een mono-productonderneming. Een onderneming die kant en klare producten inkoopt om ze vervolgens te verkopen wordt een handelsonderneming genoemd.

Een bedrijf dat tastbare producten maakt wordt ook wel een fabrikant genoemd.

Betrokkenen en hun doelen

Bij een bedrijf zijn verschillende mensen betrokken, zoals ondernemer, klanten, eigenarenen/of aandeelhouders, personeel, werknemers, leveranciers en concurrenten.

De verschillende betrokkenen hebben elk verschillende doelen, waarbij doel en middel wel eens door elkaar lopen, zoals het maken van een producten en/of diensten, het verdienen van een inkomen of de continuïteit. Salarisservice, Assessmentbureau, Loopbaanbegeleiding, Staffing software, kantoormeubelen.

Bij ondernemingen en/of bedrijven kunnen verschillende rechtsvormen worden onderscheiden. Elke rechtsvorm heeft andere rechten en plichten. Een eerste indeling die kan worden gemaakt is die in: persoonlijke ondernemingsvormen en rechtspersonen.

Bedrijvenplek.nl - organisatie

 

Ondernemingsvormen

Bij persoonlijke ondernemingsvormen kan het onderscheid worden gemaakt tussen één en meerdere personen.

Een bedrijf met maar één eigenaar, die voor eigen rekening werkt, wordt een eenmanszaak genoemd. Of de eigenaar van een eenmanszaak ook in fiscale zin ondernemer is hangt van een aantal factoren af, zie ook winst uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden, freelance.
Met meerdere personen als eigenaar samenwerken kan bijvoorbeeld in een maatschap of vennootschap onder firma (vof).

Ieder bedrijf heeft een aantal toeleveranciers zoals ZZP administratie ,  Administratiekantoor Tilburg  , Installatiebedrijf Rotterdam  of Hosted telefonie voor bedrijven of Salarisadministratie uitbesteden .

De onderneming kan juridisch een opzichzelfstaand geheel zijn (rechtspersoon), zoals bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv) met beperkte aansprakelijkheid en een naamloze vennootschap (nv).

Voor contacten met buitenlandse instanties en bedrijven is het soms een vertaalbureau in te schakelen zoals beedigd vertaler pools.

Bedrijvenplek.nl - oude bedrijven

Voorbeelden

Oud

Bedrijven kunnen over gaan naar anderen, of naar de volgende generaties. Het oudste bedrijf  in Nederland stamt uit 1397, Hotel de Draak te Bergen op Zoom.

Moderne transportbedrijven maken meer en meer gebruik van hedendaagse mogelijkheden zoals een Auto accu tester en een truck app . Eenmaal thuis bij de Buitenlantaarn heeft men graag sportmassage thuis tijdens het Aanstekers bedrukken

Op het water

Voorbeeld: op het water - profit en non-profit

Er wordt openbaar vervoer over water aangeboden zoals de waterbus. Openbaar vervoer heeft een groot maatschappelijk belang Dutch Credit Brokers en er wordt dan ook door de overheid financiële steun aan gegeven, waarvoor het bedrijf bepaalde prestaties moet leveren.

Bedrijvenplek.nl - waterbus

 

Ook bij de recreatieve watersport is hier en daar sprake van non-profit initiatieven, zoals recreatie gebieden, merengebieden en stranden.  

Bedrijven die spullen voor de scheepvaart en watersport benodigdheden verkopen en service verlenen zijn echter profit organisaties.

Watersport

Een veelzijdigheid van bedrijven is te vinden in de watersportbranche. Er zijn fabrikanten en handelsbedrijven van boten zoals schepen, jachten, sloepen en degelijke rubberboten. Om de boot voort te drijven is een zeil, peddel of een motor nodig. Zo zijn er leveranciers en fabrikanten van motoren zoals in-board motoren en buitenboordmotoren, uitgevoerd met brandstoffen als diesel en benzine.

Tegenwoordig is er flinke innovatie rondom het elektrisch varen, bijvoorbeeld innovatie in fishfinders. Hier speelt de actieradius en het gewicht van de accu’s nog flink parten. Jachten bij yachtcharter sneek .

Naast het leveren van boten en motoren zijn er nog vele benodigdheden waaromtrent bedrijvigheid is. Denk daarbij aan accessoires voor het varen, marifoons voor de communicatie en waterkaarten voor de navigatie.

Naast fysieke winkels zijn er steeds meer leveranciers waar men op afstand kan winkelen. Een scala aan watersport webshops is steeds makkelijker te vinden, plek voor acculaders.

Diensten worden aangeboden door middel van stalling en ook service aan boten en motoren. 

Tips - Er zijn vele sites, instanties en bedrijven die tips verstrekken voor bedrijven. Hieronder een greep daaruit.

Branding - Uit onderzoek blijkt dat veel startende bedrijven niet voldoende nadenken over de vraag: "Waarom zou een potentiële klant voor ons moeten kiezen?". Het makkelijkste antwoord op deze vraag lijkt: "Ik ben goedkoper dan mijn concurrent", of "Ik heb een goede prijs/kwaliteits-verhouding". De vraag is alleen: zijn klanten altijd op zoek naar de goedkoopste? De marketingmix bestaat uit meer elementen dan alleen prijs. Een goede branding is van essentieel belang. LogicWaste.nl , HW Container - Puin container .
Met branding je creëer een gevoel bij je merk, product en/of bedrijf. Het gaat niet louter om het vertellen van de product kenmerken, maar om een gevoel waar je (potentiële) klanten zich mee kunnen identificeren.

Vragen en klachten - Reageer áltijd op vragen en klachten. Je neemt klanten niet serieus als je dat niet doet. Het kan je je klant kosten en vooral klachten kunnen een eigen leven gaan leiden omdat anderen zich er mee gaan bemoeien.

Bedrijvenplek.nl - taalgebruik

Nederlands - Goed Nederlands is een must! Taalfouten en grammaticale fouten kunnen echt niet. Je bent tenslotte het visitekaartje van het bedrijf. Gebruik “je en jij” maar luister naar je onderbuikengevoel als je denkt dat iemand echt een “u” is. Een foto zegt vaak ook meer dan 1000 woorden.

Social Media - Tot slot: sociale media zijn een middel en geen doel!  Stel je klant centraal, niet jouw product, en je zal zien, je hebt een prachtig communicatie- en servicekanaal erbij. Dit leidt tot een positief imago, betere klantbinding en uiteindelijk tot meer afname van je diensten en/of producten.

Enkele tips: Hanglampen, fiets huren amsterdam, restaurants meppel .

 

<<  Powered by Rusty  -  Contact met de beheerder  >>